Tai Tham Unicode

ลักษณะองค์คลองทานผ้ามหากฐิน
หนังสือองคลักขณะคลองทานผ้ามหากันถิน(กฐิน)

หนังสือองคลักขณะคลองทานผ้ามหากฐิน องค์เป็นเจ้าวรมหาอุปราชาวังหน้าเชียงใหม่ สร้างไว้โชฏกสาสนา เมื่อสักราชได้ 1211 ตัว ปีกัดเร้า เดือนยี่ 12 ค่ำ พร่ำได้วันอาทิตย์แล

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก PDF ด้านล่างนี้ครับ

ลักษณะองค์คลองทานผ้ามหากฐิน

Array