Tai Tham Unicode

เว็บไซต์อักษรธรรม Tai Tham Unicode

ᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦᨲᩬᩢᩁᩁᩢ᩠ᨷᨩᩩᨹᩪᩢᨩᩩᨤ᩠ᨶᩫᨧᩮᩢᩢᩣ

ยินดีต้อนรับทุกคนครับ

Tai Tham Unicode คืออะไร

taiThamUnicode
Tai Tham Unicode

คือ ชุดอักขระของอักษรธรรม กำหนดขึ้นมาโดยองค์กรที่มีชื่อว่า Unicode ซึ่งทำหน้าที่กำหนดอักษรต่างๆ ทั่วโลก ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนทับกันในการแสดงผลทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อักษรธรรม คืออะไร เดิมทีอักษรธรรมก็คืออักษรที่ใช้เขียนธรรมะต่างๆ ของพุทธศาสนา ในปัจจุบันใช้เขียนได้ทั่วไป ใช้กันแพร่หลายในดินแดนวัฒนธรรมล้านนา ขึ้นไปทางรัฐฉานตะวันออก ไปถึงดินแดนสิบสองพันนา รวมถึงดินแดนที่เป็นเขตวัฒนธรรมล้านช้าง ทั้งหมดด้วย

เพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียว องค์กร Unicode จึงได้ตั้งชื่อว่า อักษร Tai Tham (ไทธรรม) คืออักษรธรรมของคนตระกูลไทนั่นเอง

ฟอนต์อักษร Tai Tham Unicode

อักษรไทธรรม ทาง Unicode กำหนดให้อยู่ในช่วง 1A20 - 1AAA

โดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือต่างๆ จะมีฟอนต์อักษรไทธรรม หรือ Tai Tham Unicode ติดมากับเครื่องอยู่แล้ว ฟอนต์ดังกล่าวคือฟอนต์ที่มีชื่อว่า Noto Sans Tai Tham (มีลักษณะคล้ายกับแบบไทขืน ไทลื้อ) ซึ่งปัจจุบันทางทีมงานผู้พัฒนาฟอนต์ได้ทำการปรับปรุงฟอนต์ให้มีการแสดงผลที่ถูกต้องแล้ว* แต่ผู้ใช้บางคนก็ไม่ค่อยชินกับแบบอักษรของ Noto Sans Tai Tham ก็อยากเปลี่ยนฟอนต์หรือติดตั้งฟอนต์เพิ่มเติม เพื่อสะดวกในการใช้งานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ก็สามารถดาวน์โหลดฟอนต์เพิ่มเติมได้จากหน้า Fonts หรือกดได้จากปุ่มด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดฟอนต์
*ในอุปกรณ์รุ่นเก่าอาจจะแสดงผลได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
อักษรธรรมแบบล้านนา

ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩋᨠ᩠ᨡᩁᨵᨾ᩠ᨾ᩼ ᨷᩯ᩠ᨷᩃᩢᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᩃᩣ᩠ᨿᨾᩨ ᨡᩬᨦ ᩋ. ᨠᩮ᩠᩻ᩇᨾ ᩐᩣᨾᩣᨻᩥᨾᩛ᩼ᨻᩬᩴᩉᩨᩢᩁᩪᩢᩁᩪᨷᨷᩯ᩠ᨷᩃᨠ᩠ᨡᨱ ᨡᩬᨦᨲ᩠ᩅᩫ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ᩻ ᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩱ

ฟอนต์ Tai Tham Kasem.ttf
อักษรธรรมแบบไทขืน ไทลื้อ

ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨷᩯ᩠ᨷᨴᩱᨡ᩠ᨶᩨᩓᨴᩱᩃᩨᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩉᩩᨾᨩᩱᩢᨴᩯᩢᪧ ᨡᩢᩣᩓ ᨣ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨻᩱᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦᩓᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩥ᩠ᨷᩈᩬᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ ᨣᩢᨧᩢᩉ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᩅᩫᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩃᨠ᩠ᨡᨱᨶᩦᩢᩀᩪ᩵ᨡᩢᩣᩓ

ฟอนต์ A Tai Tham KH New V3.ttf
อักษรธรรมแบบล้านช้างหรืออีสาน

ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦᨸ᩠ᨶᩮᩢᩋᩢᨠ᩠ᩈᩬᩁᨵᨾ᩠ᨾᩃᩣ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᨦᩉᩖᩨᩅᩤᨵᨾ᩠ᨾᩎᩈᩣ᩠ᨶ ᨸ᩠ᨶᩮᩢᨼᩬᩁᨶᩱ ᨣ᩠ᨦᩰᨠᩣ᩠ᨶᨣᩰᨲ᩠ᨲᨷᩪᩁ ᨯᩱᩌ᩠ᨯᩮᩢᩋᩢᩬᨾᩣ ᨾᩮᩥᩬᨻ᩠ᨾᩥᩋᩢᩬᨾᩣᨣᩴᨧᩢᨯᩱ ᩃᨠ᩠ᨡᨱᨷ᩠ᨷᩯᨶᩦ

ฟอนต์ Kottabun.ttf

การติดตั้งฟอนต์และคีย์บอร์ด

การติดตั้งฟอนต์ (แบบอักษร) และคีย์บอร์ด (แป้นพิมพ์) ของอักษรไทธรรม Tai Tham Unicode จะแบ่งเป็น 2 อย่างหลักๆ คือ การติดตั้งสำหรับคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งสำหรับโทรศัพท์มือถือ

สำหรับคอมพิวเตอร์

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท* คือ

Windows
Windows
macOS
Mac OS

* สำหรับระบบปฏิบัติการนอกเหนือจากนี้กรุณาศึกษาด้วยตนเอง

สำหรับโทรศัพท์มือถือ

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท* คือ

Android
Android
iOS
iOS

* สำหรับระบบปฏิบัติการนอกเหนือจากนี้กรุณาศึกษาด้วยตนเอง

บทความล่าสุด