Tai Tham Unicode

ข้าวจ้าว ที่ไม่ใช่ ข้าวเจ้า
ข้าวเจ้า ข้าวจ้าว อักษรธรรมจะเขียนอย่างไร?

เป็นประเด็นถงเถียงกันว่าภาษาล้านนา (อักษรธรรม) จะเขียนว่า ᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣ เข้าเจ้า หรือ ᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩢᩣ᩠ᩅ เข้าจ้าว กันแน่

ฝ่ายหนึ่งบอกว่าให้เขียน ᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣ เข้าเจ้า เพราะว่า เป็นข้าวของเจ้านาย

อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าให้เขียน ᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩢᩣ᩠ᩅ เข้าจ้าว เพราะออกเสียงว่า จ้าว ไม่ใช่ เจ้า

เรามาวิเคราะห์กันว่าควรจะเขียนอย่างไรดีระหว่าง ᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣ เข้าเจ้า หรือ ᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩢᩣ᩠ᩅ เข้าจ้าว

ในอดีตจนถึงปัจจุบันชาวไทยวนล้านนาปลูกข้าวเหนียวและกินข้าวเหนียวเป็นหลัก ถ้าเรือนไหนกินข้าวจ้าว ก็จะต้องแอบกินหลังบ้านเพราะจะถูกดูแควนจากชาวบ้านว่า อึบเข้าว คือไม่มีข้าวจะกินนั่นเอง เพราะฉะนั้นไม่ว่าชาวบ้านหรือเจ้านาย ก็น่าจะกินข้าวเหนียวเป็นหลักเช่นเดียวกัน อีกประการหนึ่งในอดีตไม่มีโรงสีข้าว สีให้ได้ข้าวขาวแบบในปัจจุบัน การกินข้าวจ้าว น่าจะไม่อร่อยเท่าเหมือนกับปัจจุบันนี้ ถ้าผมเป็นเจ้านายในอดีตจะไม่กินข้าวจ้าวเพราะมันไม่อร่อย ดังนั้น ข้าวเจ้า เป็นข้าวของเจ้านายนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะใช่

ส่วนคำว่า จ้าว นั้น ในบางพื้นที่ยังใช้กันอยู่คือ "จ้าวข้าว" เป็นคำกริยา แปลว่า การหุงข้าวให้น้ำมันแห้งไป(จากที่ใส่น้ำมากจนท่วมข้าว)

ดังนั้นคำที่ถูกต้องก็ควรจะเป็น ᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩢᩣ᩠ᩅ เข้าจ้าว หรือ ข้าวจ้าว ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับ เจ้าหรือเจ้านาย แต่ประการใด
Array