Tai Tham Unicode

แป้นพิมพ์ Tai Tham Unicode

แป้นพิมพ์ Tai Tham Unicode เป็นแป้นพิมพ์ที่เอาไว้ใช้พิมพ์ฟอนต์อักษรธรรมที่เป็นแบบ Unicode เท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากปุ่มด้านล่างนี้
ดาวน์โหลดแป้นพิมพ์

แผนผังแป้นพิมพ์

TaiThamKeyboardMap(Lanna)
แผนผังแป้นพิมพ์สำหรับผู้ที่ถนัดอ่านฟอนต์แบบอักษรธรรมล้านนา
TaiThamKeyboardMap(Khun-Lue)
แผนผังแป้นพิมพ์สำหรับผู้ที่ถนัดอ่านฟอนต์แบบอักษธรรมไทลื้อ หรืออักษรธรรมไทขืน
TaiThamKeyboardMap(Isan)
แผนผังแป้นพิมพ์สำหรับผู้ที่ถนัดอ่านฟอนต์แบบอักษรธรรมลาว หรืออักษรธรรมอีสาน
* รูปแผนผังแป้นพิมพ์มีไว้ในไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดอยู่แล้ว