Tai Tham Unicode

บทความ

อานิสงส์ประทีป
By คำก้อน | |
อานิสงส์ประทีป ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน
ที่มาของภาษาล้านนา ประทีป สู่ ผะตี้ด
By คำก้อน | |
ที่มาของ ประทีป สู่การเรียก ประทีส หรือ ผะตี้ด ของชาวล้านนามีมาได้อย่างไร?